W trakcie debaty wiodącym tematem była nowelizacja ustawy refundacyjnej - planowana dalsza obniżka marży hurtowej i detalicznej, związana z nimi sytuacja ekonomiczna aptek oraz towarzyszący jej zakaz reklamy aptek. W dyskusji głos zabrali również eksperci prawni- prof. Elzbieta Traple z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśliła, że zakaz reklamy aptek nie wpływa na poziom oszczędności budżetowych, nie ma również uzasadnienia z punktu widzenia prawa konsumenckiego.

Źródło: Puls Farmacji