Dodatkowo należy monitorować czynność wątroby u pacjentów na koniec każdego tygodnia leczenia, a terapia flupirtyną powinna zostać wstrzymana w przypadku jakichkolwiek problemów z wątrobą. PRAC nie zaleca stosowania flupirtyny u pacjentów z wcześniej stwierdzonymi chorobami wątroby lub nadużywających alkoholu, jak również u pacjentów zażywających inne produkty lecznicze powodujące zaburzenia czynności wątrobowe.

W odniesieniu do negatywnego wpływu na czynność wątroby, Komitet stwierdził, że czas trwania terapii jest związany z pojawieniem się reakcji niepożądanych i przypadki niewydolności wątroby czy konieczności transplantacji organu nie dotyczyły pacjentów zażywających lek przez 2 tygodnie lub krócej.
Komitet PRAC uznał, że regularne badanie czynności wątroby jest warunkiem koniecznym by korzyści ze stosowania flupirtyny w leczeniu ostrego bólu, przeważały nad ryzykiem.

Źródło: www.urpl.gov.pl