Treść ostatecznego aktu różni się w niewielkim stopniu od projektu rozporządzenia. Przede wszystkim niezmienny pozostał skład oraz ilość poszczególnych szczepionek wchodzących w skład rezerwy.

Zmiany nastąpiły w katalogu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o uruchomienie rezerwy szczepionkowej – dodano bowiem Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

Modyfikacje dotyczą również sposobu postępowania z preparatami o bliskim końcu terminu ważności – w projekcie przewidywano wymianę na preparaty o dłuższym terminie ważności lub nieodpłatne przekazanie do uzasadnionego wykorzystania. Obecne możliwa jest również utylizacja takich preparatów (w projekcie utylizację przewidywano jedynie w przypadku, gdy data ważności już upłynęła).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Autor: r.pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/735