1 września 2015 r. wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z projektem, zwiększy się dostępność leczenia między innymi dla pacjentów z nietrzymaniem moczu (NTM), którzy będą mogli skorzystać z refundowanego leczenia toksyną botulinową.

W ramach nowego programu lekowego Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10:N31), po spełnieniu kryteriów kwalifikacji, leczeniu będą mogli poddać się dorośli pacjenci z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz pacjenci ze stwardnieniem rozsianym.

Włączenie zabiegów z toksyny botulinowej na listę leków refundowanych jest jednym z postulatów, o które od lat zabiega Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”. Dostęp do tej terapii ma duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku kobiet z ciężkimi, opornymi na standardowe metody leczenia postaciami pęcherza nadreaktywnego, które obecnie nie mają żadnej alternatywy terapeutycznej prócz wysokoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

- Jesteśmy zadowoleni z decyzji ministra zdrowia, poszerzającej zakres terapeutyczny w leczeniu nadreaktywności pęcherza. Dla naszych członków jest to ważna informacja, aczkolwiek mamy świadomość, że dla wielu będzie rozczarowaniem, gdyż program lekowy obejmie stosunkowo niewielką grupę osób z pęcherzem nadreaktywnym, które szukają pomocy. Tym bardziej z niecierpliwością czekamy na refundację innych terapii, które przeszły pozytywną weryfikację AOTMiT w 2014 roku - mówi Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”.

Iniekcje z toksyny botulinowej to szansa na dostęp do leczenia dla pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym, u których zawiodło dotychczasowe leczenie farmakologiczne, bądź takich, u których występują poważne objawy uboczne na skutek przyjmowania leków. Obecnie chorzy mają bardzo ograniczone możliwości, gdyż państwo refunduje jedynie dwie substancje w postaci sześciu leków, które są przepisywane po wykonaniu niepotrzebnego badania urodynamicznego. - Dlatego uważamy, że refundacja terapii z użyciem toksyny botulinowej to krok w dobrym kierunku - tłumaczy Sarbak.

Zdaniem wielu specjalistów, skuteczność toksyny botulinowej w zaburzeniach oddawania moczu związana z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego nie budzi wątpliwości. Opublikowane badania wskazują, że podawanie toksyny przyczynia się do istotnej poprawy klinicznej, w tym zmniejszenia liczby epizodów nietrzymania moczu, zmniejszenia liczby mikcji oraz poprawy parametrów urodynamicznych.

- Mam nadzieję, że terapia z użyciem toksyny botulinowej w przyszłości stanie się dostępna dla zdecydowanie szerszego grona osób cierpiących na NTM - dodaje Sarbak.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.uroconti.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2015 r.