NFZ podkreśla, że celem wzrostu jest między innymi zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich”, uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.

Zmiana ta zgodna jest z treścią porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz z Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli tych organizacji, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniu świadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich”.

NFZ podkreśla też, że wykorzystanie tych środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane, będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu.Źródło: www.nfz.gov.pl