Dostępność leków generycznych ma ogromne znaczenie dla pacjentów oraz budżetu państwa, refinansującego koszty zakupu medykamentów.

Zdaniem prof. Aurelii Nowickiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zamiast wzmacniać i wydłużać ochronę patentową, należy pomyśleć o zrównoważeniu. Przypomina, że choć koszty wprowadzenia na rynek nowych leków są ogromne, to poszczególne państwa również wykładają ogromne sumy w ramach systemów opieki zdrowotnej na refundację leków czy zaopatrzenie szpitali.

Ochrona patentowa zapewnia przecież uprawnionemu, z uwagi na wyłączność, którą mu przyznaje, trwający 20 lat monopol na rynku – dzięki czemu może dowolnie kształtować ceny.
 

Cały tekst – www.gazetaprawna.pl

Informacje na temat refundacji leków zawrate są w pubilkacji "Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych". W książce, wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer, autorzy kompleksowo przybliżają mechanizmy, które współtworzą system refundacji w polskim systemie ochrony zdrowia. W komentarzu wskazano na interakcje pomiędzy tymi mechanizmami, zdefiniowano walory przyjętych rozwiązań oraz wskazano przyczyny utrudniające ich efektywne funkcjonowanie.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.