Jak dowiedział się DGP ze źródeł związanych z resortem zdrowia, ubezpieczenie miałoby obowiązywać dopiero od 2015 r. Byłoby więc dla szpitali dobrowolne jeszcze przez dodatkowy rok. Resort zdrowia rozważa taką zmianę przepisów, bo opłacenie składki jest wciąż zbyt dużym obciążeniem finansowym dla wielu placówek medycznych. Wcześniej trzeba będzie jednak znowelizować po raz kolejny ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

W obecnym kształcie przewiduje ona, że dodatkowe polisy staną się obowiązkowe już od 1 stycznia 2014 roku. Projekt zmiany jest na etapie prac wewnętrznych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna