Zarzuty zostały postawione dwóm braciom: Adamowi i Rafałowi Ć. Pierwszy z nich jest podejrzany o to, że będąc w stanie nietrzeźwym, w miejscu publicznym, bez powodu, wykazując rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego, poprzez szarpanie za ubranie oraz uderzenie w twarz naruszył nietykalność cielesną umundurowanego ratownika medycznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Jest on również podejrzany o znieważenie ratownika.

Natomiast Rafał Ć. jest podejrzany o to, że będąc w stanie nietrzeźwym, w miejscu publicznym, bez powodu, wykazując rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego, poprzez szarpanie za kombinezon naruszył nietykalność cielesną ratownika medycznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

Podejrzani przyznali się do popełnienia stawianych im zarzutów. Złożyli wyjaśnienia i oświadczyli, że chcą dobrowolnie poddać się karze w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego. Prokurator Rejonowy w Nysie nie wyraził na to zgody z uwagi na charakter stawianych podejrzanym  zarzutów, w tym okoliczności zdarzenia, w szczególności  jego charakteru chuligańskiego.

Wobec podejrzanych nie zastosowano środków zapobiegawczych. Nie było to niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ratownicy medyczni podczas i w związku z wykonywaniem swoich czynności ratowniczych korzystają z takiej samej ochrony prawno–karnej przed naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagami,  jak inni funkcjonariusze publiczni. Mówi o tym art. 5 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym ratownictwie medycznym.


Czytaj także: Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym>>>


Ochronie takiej podlega również  każda osoba w trakcie udzielania pierwszej pomocy.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego  podczas lub  w związku z pełnieniem obowiązków służbowych zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.


Źródło: www.pk.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]