NSA: rada powiatu sama ustala harmonogram pracy nocnej dla aptek
\\

Brak konsultacji uchwały rady powiatu z samorządem farmaceutycznym nie powoduje nieważności takiej uchwały – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Jak przypomina Rzeczpospolita, sprawa trafiła na wokandę w wyniku skargi farmaceutów z powiatu kłodzkiego, po tym jak WSA we Wrocławiu oddalił ich skargę. Aptekarze z Kłodzka weszli w spór z radą powiatu, która podjęła uchwałę na podstawie art. 94 Prawa farmaceutycznego, ustalającą harmonogram pracy aptek w godzinach nocnych. Treść uchwały nie została skonsultowana z samorządem aptekarskim, co w opinii farmaceutów oznacza, że rozkład pracy aptek nie został dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności. Jednocześnie aptekarze zarzucili radzie powiatu przekroczenie uprawnień.

Sprawę zakończył wyrok NSA, który nie uznał zarzutów kłodzkich farmaceutów. Sąd orzekł, że uchwała rady powiatu kłodzkiego w pełni odpowiada prawu. Sędziowie podkreślili, że kierownik apteki ma tak zorganizować pracę, aby zapewnić dostęp do leków chorym także w nocy.

Robert Kuczyński

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

\
Data publikacji: 19 sierpnia 2013 r.