Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w powyższych podmiotach leczniczych stosowano praktyki sprzeczne z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 roku w sprawie recept lekarskich, polegające na przybijaniu na receptach pieczęci „Refundacja leku do decyzji NFZ”.

Sąd uznał, że na skutek podjętych działań pacjenci mieli możliwość realizacji recepty tylko i wyłącznie za 100-procentową odpłatnością pod warunkiem, że posiadali wystarczające środki finansowe na ten cel. Według Sądu, w ten sposób zostały ograniczone prawa pacjentów, w tym prawo do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do nabycia leku z przysługującą refundacją.

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że stosowane praktyki nie były adresowane do konkretnego pacjenta lecz były wymierzone w każdego pacjenta, w tym takiego, który był zagrożony otrzymaniem recepty wystawionej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.