Pytani o powody wyjazdów lekarze wskazują także zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia nakazujące lekarzom określanie poziomu refundacji za wystawione pacjentom recepty pod groźbą kar finansowych, czy powszechne przyzwolenie na nierespektowanie dopuszczalnego czasu pracy.

Z danych NIL wynika, że od 1 stycznia do 1 grudnia 2015 roku wśród pobierających w izbach lekarskich zaświadczenia potrzebne do podjęcia pracy w innych krajach Unii Europejskiej lekarze do 30 roku życia stanowili 28,52 procenta, a lekarze dentyści do 30 roku życia - 36,36 procenta, natomiast lekarze pomiędzy 30 a 40 rokiem życia stanowili 32,83 procenta, a lekarze dentyści pomiędzy 30 a 40 rokiem życia - 30,48 procenta wszystkich wyjeżdżających. Znaczący był także odsetek lekarzy zainteresowanych wyjazdem w wieku od 40 do 50 lat, było ich 22,30 procenta, a lekarzy dentystów w tym przedziale wiekowym - 20,85 procenta. Lekarze pomiędzy 50 a 60 rokiem życia stanowili 12,80 procent wyjeżdżających, a lekarzy dentyści w tym przedziale wiekowym - 10,16 procenta. Lekarze pomiędzy 60 a 70 rokiem życia zainteresowani wyjazdami stanowili 3,17 procent, a  lekarze dentyści pomiędzy 60 a 70 rokiem życia - 2,14 procenta wszystkich pobierających potrzebne do wyjazdu zaświadczenia.

Czytaj: W Polsce brakuje lekarzy, resort zdrowia zapowiada sposoby poprawy tej sytuacji>>>

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przytaczał ten dane, protestując przeciw przedstawionemu przez Rzecznika Praw Pacjenta Krystynę Kozłowską pomysłowi związania rezydentury finansowanej ze środków publicznych z obowiązkiem przepracowania określonego czasu w Polsce w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

„ Rozwiązanie takie przedstawia Pani Minister jako remedium na zjawisko emigracji zarobkowej młodych specjalistów. Pragnę wyjaśnić, że założenie, jakie legło u podstaw Pani pomysłu, jest błędne, gdyż opiera się nieprawdziwych przyczynach wyjazdów lekarzy za granicę. Wbrew Pani opinii obecnie to nie warunki finansowe są głównym czynnikiem, z którego powodu lekarze decydują się na emigrację” – podkreślił prezes NRL. 

Prezes Hamankiewicz zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o ponowną analizę przestawionego pomysłu, który nie rozwiąże problemów będących rzeczywistymi powodami emigracji lekarzy, a doprowadzi do jeszcze większej frustracji młodych lekarzy. 

„Liczę na konstruktywny dialog w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego podniesienia jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce poprzez wspieranie takich działań, które zmierzają od odbiurokratyzowania pracy lekarza w Polsce” – napisał prezes NRL.

Dowiedz się więcej z książki
Nowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł