W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej taki model powinien być sprawdzony w praktyce w niewielkiej skali i dopiero po analizie i korektach zastosowany do całego systemu.

Według samorządu lekarskiego projekt rozporządzenia i jego uzasadnienie nie przedstawiają także wystarczających informacji o szczegółach sprawozdawczości, tak aby można było ocenić, czy na przykład nie wystąpi negatywne zjawisko selekcji procedur  i zawyżanie kategorii procedur.

Według Rady Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ na przykład w zakresie współczynników zależnych od jakości podstawą jest posiadanie certyfikatów, nie ma natomiast oceny jakości. Również doświadczenie z rozliczeń z NFZ wskazujące na wykorzystywanie narzędzi informatycznych i złożonych procedur sprawozdawczych do odmawiania, zmniejszania i opóźniania płatności sugeruje, że w nowym systemie te same problemy będą jeszcze bardziej nasilone – alarmuje Rada.

Źródło: www.nil.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]