Rada powołuje się na ogłoszoną 15 listopada 2016 roku decyzję Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o nałożeniu na producentów środków homeopatycznych OTC obowiązku publikowania na opakowaniach produktów właśnie takich informacji. 

Rada podkreśla, ze u podstaw takiej decyzji leży przekonanie, że informacje dotychczas zamieszczane na opakowaniach produktów, odwołujące się do tradycyjnych teorii homeopatycznych, jako podstawy do przyjęcia skuteczności tych produktów, wprowadzają konsumentów w błąd. Podjęta decyzja zmierza więc w kierunku zrównania pozycji produktów homeopatycznych z lekami o naukowo udowodnionej skuteczności terapeutycznej.

„Pomimo że wyżej opisana decyzja zapadła w innym kraju, o odmiennym porządku prawnym, uważam, że powinna stać się przyczynkiem do dyskusji na temat sytuacji produktów homeopatycznych w Polsce oraz informacji, jakie tym produktom mają towarzyszyć, w kontekście możliwości wprowadzania pacjentów w błąd co do istnienia naukowych podstaw potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów” – stwierdza Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
 

Czytaj także komentarze: Rynek aptek - co się zmieni?>>>


W związku z tym prezes NRL skierował 22 listopada 2016 roku pismo w tej sprawie do ministra zdrowia oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„W mojej ocenie polscy konsumenci i pacjenci zasługują na ochronę przed wprowadzającymi w błąd praktykami, które nie wskazują na fakt, że produkty homeopatyczne nie posiadają naukowych dowodów potwierdzających ich skuteczność, a twierdzenia o ich skuteczności opierają się na powstałych w XVIII wieku teoriach, nieznajdujących uznania zdecydowanej większości środowisk naukowych” – czytamy w piśmie. 

„Po raz kolejny zwracam się więc do kompetentnych organów państwa o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia polskim obywatelom odpowiedniej ochrony przed wykorzystywaniem ich niewiedzy na temat braku skuteczności produktów homeopatycznych poprzez zapewnienie, aby produkty o niepotwierdzonej naukowo skuteczności terapeutycznej opakowane były w sposób jednoznacznie wskazujący na ten fakt" – apeluje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Źródło: www.nil.org.pl