"Przy piśmie Cezarego Rzemka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 19 sierpnia 2014 roku skierowany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Wśród podmiotów, do których Ministerstwo Zdrowia przekazało projekt w ramach konsultacji społecznych brakuje Naczelnej Rady Lekarskiej – pomimo faktu, że projekt ten wprowadza zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty” – czytamy  w oświadczeniu na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Prezes Hamankiewicz przypomina, że opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza jest jednym z zadań samorządu lekarskiego, zgodnie do art. 5 pkt 16 ustawy z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, współdziała z organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych.

„Mając powyższe na uwadze nieuwzględnienie samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w konsultacjach społecznych dotyczących ww. projektu ustawy należy uznać za działanie sprzeczne z prawem i prowadzące do naruszenia art. 2 Konstytucji RP, a w szczególności wynikających z niego zasad należytej legislacji" – stwierdza autor oświadczeniach.