Według Rady, która popiera stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL,  w resorcie powinien zostać utworzony oddzielny zespół do spraw opracowania zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów.

Rada podkreśla, że specyfika obu zawodów sprawia, iż model kształcenia powinien uwzględniać pewne istotne odmienności co do trybu i formy kształcenia, dlatego łączne rozpatrywanie zagadnień dotyczących kształcenia w obu tych zawodach może nie w pełni uwzględniać potrzeby środowiska lekarzy dentystów.

Rada informuje także, że wnioski wynikające z prac zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów powołanego przez ministra zdrowia wskazują, że problematyka podyplomowego kształcenia lekarzy dentystów stanowiła jedynie bardzo wąski wycinek prac tego zespołu.

Opracowany w 2016 roku przez zespół raport końcowy jest dokumentem, który ma stanowić wstęp do dalszych pracy legislacyjnych, dlatego też należy wnioskować o utworzenie oddzielnego zespołu, który odpowiedzialny będzie za kompleksowe opracowanie zmian w systemie kształcenia lekarzy dentystów – postuluje Rada.

Źródło: www.nil.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]