Wprowadzenie zero procentowego podatku VAT na usługi zdrowotne umożliwi szybszy rozwój sektora ochrony zdrowia i unowocześnienie infrastruktury medycznej w Polsce oraz przyczyni się do podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w cenie zakupu, wynikający z objęcia zwolnieniem od podatku od towarów i usług świadczeń zdrowotnych, wpływa na wysokie koszty funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, przekazanego przy piśmie pana Janusza Cichonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 17 lutego 2014 roku, nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.