Rada zaleca też wszędzie tam, gdzie to potrzebne, nieodwlekanie wdrażania leczenia odpowiadającego przyczynie, charakterowi i nasileniu bólu, zgodnie ze współczesnymi wytycznymi postępowania.

Rada informuje w swoim komunikacie, że dane o dostępności i używaniu leków przeciwbólowych, szczególnie leków o silnym działaniu przeciwbólowym, wskazują na niedostateczną ochronę pacjentów przed bólem w Polsce. Na problem ten zwracają uwagę specjaliści leczenia bólu, organizacje pozarządowe, organizacje pacjentów, lekarskie towarzystwa naukowe i Ministerstwo Zdrowia.

„Skuteczne zapobieganie bólowi i jego zwalczanie jest jednym z podstawowych obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów. Pacjenci oczekują od nas profesjonalizmu oraz zrozumienia i pomocy, a współczesna farmakoterapia i inne metody leczenia umożliwiają skuteczne uśmierzenie bólu” – czytamy w liście lekarzy.

Rada apeluje także o zgłaszanie do organów samorządu lekarskiego oraz do administracji ochrony zdrowia problemów organizacyjnych, utrudnień wynikających z finansowania i innych przeszkód w zapewnieniu pacjentom skutecznego zapobiegania bólowi i jego leczenia.

Rada wyraża jednocześnie poparcie dla inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości leczenia przeciwbólowego w Polsce podejmowanych przez organizacje pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, a także przez administrację i apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o aktywne uczestnictwo w tych działaniach.