Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zaprezentowanym przez Ministerstwo Zdrowia, lecznica niezadowolona z rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia medyczne w NFZ będzie mogła się odwołać od decyzji dyrektora oddziału do tegoż dyrektora. Obecnie odwołania trafiają do prezesa NFZ.

Przyjęcie takiego trybu odwołania, może być to sprzeczne z kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 127 k.p.a. odwołanie powinien rozpatrywać organ wyższego stopnia.

Źródło: Rzeczpospolita