Jak podał szpital w czwartkowym komunikacie, od początku kwietnia na oddziałach szpitalnych jest realizowany pełen zakres refundowanych przez NFZ procedur chirurgii plastycznej i urologii, a także wybrane procedury z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii i ginekologii onkologicznej oraz otolaryngologii.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ Małgorzata Doros, komisja konkursowa tego oddziału dokonała oceny formalno-prawnej ofert i przeprowadziła kontrole u oferentów. Przedstawiciele NFZ porównali ze stanem faktycznym zawarte w ofertach dane dotyczące personelu, miejsca wykonywania świadczeń i zasobów sprzętu.

"Komisja w toku postępowania dokonała następnie wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym do wyczerpania łącznej liczby planowanych do zakupu świadczeń" - przekazała Małgorzata Doros.

 

Prywatny szpital GeoMedical, zbudowany i wyposażony kosztem 150 mln zł, rozpoczął działalność we wrześniu ubiegłego roku. Ma m.in. cztery sale operacyjne, zakład diagnostyki obrazowej, ponad 20 specjalistycznych poradni oraz pracownie hipertermii, endoskopii, radiologii i urologii.

Ubiegłoroczna reforma służby zdrowia wprowadziła system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. Mogły się w niej znaleźć placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których działa izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne). Placówki zakwalifikowane do sieci mają gwarantowaną umowę z NFZ. Szpitale, które się nie zakwalifikowały, mogą przystępować do ogłaszanych przez NFZ konkursów - tak, jak to było przed wprowadzeniem reformy.(PAP)