Projekt przenosi regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych z rozporządzenia do ustawy Prawo atomowe, co jest wymogiem wynikającym z wyroku TK, a ponadto znosi obowiązek posiadania certyfikatów przez fizyków medycznych oraz modyfikuje listę podmiotów uprawnionych do kontroli urządzeń radiologicznych.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. akt: U 5/12) orzekł, że § 9 ust. 12 pkt 2, ust. 16 pkt 2, ust. 18 i 20 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.).

- są niezgodne z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował merytorycznego sposobu uregulowania kwestii podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych, lecz to, że regulacje te znalazły się w rozporządzeniu, bez podstawy prawnej zawartej w ustawie.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK