Projektem rozporządzenia przewiduje sytuacje, gdy podmiot odpowiedzialny z uwagi na powzięcie informacji o istotnych zagrożeniach dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu inicjuje proces formułowania treści komunikatu oraz przekazania do docelowemu odbiorcy w uzgodnieniem z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2013 r. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 17 października 2013 r. Uwagi można przesyłać na adres: dorota.kedzinska@mz.gov.pl. 

Zobacz projekt>>> 


Źrdóło: www.mz.gov.pl