Zarządzenie dodaje także nowe kryteria dla świadczeń stomatologicznych oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 grudnia 2014 roku Nr 100/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie z 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 3/2014/DSOZ wprowadza również kryteria oceny ofert dla świadczeń rehabilitacji leczniczej: fizjoterapia ambulatoryjna czy rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci w warunkach stacjonarnych.

Zarządzenie dokonuje także zmiany dla świadczeń - leczenie stomatologiczne. Warunkiem dodatkowo ocenianym w postępowaniu o zawarcie umów jest konieczność zapewnienia czasu pracy pozostałego personelu poradni stomatologicznej w pełnym wymiarze czasu pracy poradni.

Warunek powyższy odnosi się między innymi do świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, czy świadczeń protetyki stomatologicznej i świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. 

Zarządzenie wprowadza zmiany do świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych. Kryterium dodatkowo ocenianym dla programu profilaktyki raka szyjki macicy jest doświadczenie personelu w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej - co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy oraz ocenianie co najmniej 10.000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub anatomii patologicznej.

Zarządzenie Nr 100/2014/DSOZ weszło w życie 31 grudnia 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz