Rozporządzenie wprowadza zmiany m.in. w zakresie transportu sanitarnego, zrezygnowano z pomysłu zobowiązywania świadczeniodawcy szpitalnego do zapewnienia stacjonowania środka transportu sanitarnego w lokalizacji udzielania świadczeń gwarantowanych. Doprecyzowano także przepisy dotyczące transportu medycznego poprzez zobowiązanie świadczeniodawcy do uwzględnienia wskazań medycznych i ciągłości postępowania przy realizacji transportu sanitarnego. W załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadzono możliwość realizacji na rzecz dzieci konsultacji w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy realizujących świadczenia w oddziale szpitalnym o profilu pediatria, o ile oczywiście nocna opieka jest realizowana w tym samym podmiocie leczniczym. Ta zmiana wynika z niedoboru kadry pediatrycznej, co przekłada się bezpośrednio na poziom i dostępność lekarzy tej specjalności w ramach prowadzonej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl