Nowe standardy w zakresie leczenia szpitalnego najmłodszych pacjentów
\\

2 października 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1096).

Rozporządzenie wprowadza zmiany m.in. w zakresie transportu sanitarnego, zrezygnowano z pomysłu zobowiązywania świadczeniodawcy szpitalnego do zapewnienia stacjonowania środka transportu sanitarnego w lokalizacji udzielania świadczeń gwarantowanych. Doprecyzowano także przepisy dotyczące transportu medycznego poprzez zobowiązanie świadczeniodawcy do uwzględnienia wskazań medycznych i ciągłości postępowania przy realizacji transportu sanitarnego. W załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadzono możliwość realizacji na rzecz dzieci konsultacji w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy realizujących świadczenia w oddziale szpitalnym o profilu pediatria, o ile oczywiście nocna opieka jest realizowana w tym samym podmiocie leczniczym. Ta zmiana wynika z niedoboru kadry pediatrycznej, co przekłada się bezpośrednio na poziom i dostępność lekarzy tej specjalności w ramach prowadzonej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2013 r.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 18 września 2013 r.

\
Data publikacji: 18 września 2013 r.