Projekt w poniedziałek trafił do konsultacji społecznych. Jego celem jest usprawnienie przeprowadzania postępowań konkursowych w wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach których są wybierane podmioty lecznicze do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

- Najważniejsza zmiana polega na możliwości ograniczenia ilości wizytacji przez komisje konkursowe – komentuje Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. - Dodany w tej nowelizacji przepis pozwala na ograniczenie kręgu oferentów, których musimy zweryfikować, wyłącznie do tych zakwalifikowanych do negocjacji. To powinno przyśpieszyć prace komisji i umożliwić szybsze rozstrzyganie konkursów, których teraz mamy zatrzęsienie. W ubiegłym roku ogłosiliśmy prawie tysiąc konkursów ofert.

 

Reforma i aneksowanie umów na pół roku

Przeprowadzona w ubiegłym roku reforma służby zdrowia wprowadziła system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. Mogły się w niej znaleźć placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których działa izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne). Placówki zakwalifikowane do sieci mają gwarantowaną umowę z NFZ. Szpitale, które się nie zakwalifikowały, muszą przystępować do ogłaszanych przez NFZ konkursów - tak, jak to było przed wprowadzeniem reformy.

Poza siecią znalazły się świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponieważ umowy w tych zakresach wygasają 30 czerwca 2018 r., oddziały NFZ będą musiały przeprowadzić bardzo dużo konkursów ofert w tym roku.   

- W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej część umów aneksujemy na pół roku, bo taką mamy możliwość, ale i tak będziemy przeprowadzać bardzo wiele konkursów – mówi Pachciarz.

Ze względu na duże ilości konkursów ministerstwo zdrowia chce, by skrócić vacatio legis. Przepisy projektowanego rozporządzenia powinny wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Jakie zmiany wprowadza projekt?

Projekt wprowadza także możliwość przedłużenia terminu otwarcia ofert. Zgodnie z rozporządzeniem można zmienić termin składania ofert i rozstrzygnięcia postępowania.

Nowelizacja wprowadza także zmniejszenie liczby członków do 3. – To dobre rozwiązanie. W przypadku drobnych postępowań uzupełniających, nie było sensu, żeby komisje liczyły aż 5 członków – mówi Pachciarz.