W dniu 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. Nowe przepisy obejmują 17 specjalizacji i 24 kursy kwalifikacyjne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562) zastąpiło poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.). Nowy akt normatywny stanowi, iż specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) chirurgicznego;

3) geriatrycznego;

4) internistycznego;

5) onkologicznego;

6) operacyjnego;

7) opieki długoterminowej;

8) opieki paliatywnej;

9) pediatrycznego;

10) psychiatrycznego;

11) ratunkowego;

12) rodzinnego.

Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących.

Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) ginekologiczno-położniczego;

2) rodzinnego.

Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona w dziedzinie pielęgniarstwa:

1) epidemiologicznego;

2) neonatologicznego.

Ponadto, zgodnie z nowym rozporządzeniem, kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) chirurgicznego;

3) diabetologicznego;

4) geriatrycznego;

5) internistycznego;

6) kardiologicznego;

7) nefrologicznego z dializoterapią;

8) neonatologicznego;

9) neurologicznego;

10) onkologicznego;

11) operacyjnego;

12) opieki długoterminowej;

13) opieki paliatywnej;

14) pediatrycznego;

15) psychiatrycznego;

16) ratunkowego;

17) rodzinnego;

18) środowiska nauczania i wychowania;

19) transplantacyjnego.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzony w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii;

2) operacyjnego;

3) rodzinnego.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 31 sierpnia 2015 r.