Zarządzenie Nr 11/2013/DSOZ z dnia 14 marca 2013 r. wprowadza zmiany w zarządzeniu w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, polegające na dodaniu w załączniku nr 1 "Tab. 1.2 rehabilitacja lecznicza" w określonym przez nowe zarządzenie brzmieniu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zobacz treść zarządzenia>>>


Źródło: www.nfz.gov.pl