Nowa lista refundacyjna na wrzesień
\\

Resort zdrowia opublikował projekt nowej listy refundacyjnej. Znalazły się na niej 23 nowe produkty - m.in. leki dla chorych na nowotwory. Pacjenci zapłacą mniej za 324 produkty, a w przypadku 298 dopłaty wzrosną.

Wśród 23 nowych produktów (nowych kodów EAN) znalazł się lek zawierający kwas zolendronowy, stosowany w prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości.

Dla leku insulinum glargine rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją. Chodzi o cukrzycę typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH oraz cukrzycę typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat, jak również o cukrzycę o znanej etiologii. Według MZ zmiana ta jest długo wyczekiwaną odpowiedzią na apele pacjentów z cukrzycą oraz środowisk eksperckich diabetologicznych.

Jako skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej na nowej liście nie znajdzie się 12 produktów, które do tej pory były finansowane. Każdy z usuniętych leków posiada refundowane odpowiedniki.

Dla 47 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu (od 35,56 zł do 10 gr), dla 5 produktów zostały wprowadzone podwyżki (od 4,30 zł do 11,23 zł).

W przypadku 324 produktów nastąpi spadek dopłaty pacjenta (od 37,01 zł do 1 gr), pacjenci zapłacą więcej za 298 produktów (od 1 gr do 37,69 zł). Dla 399 produktów nastąpi spadek ceny detalicznej brutto (od 39,57 zł do 1 gr), dla 217 produktów nastąpi wzrost ceny detalicznej brutto (od 1 gr do 11,91 zł).

Refundowane będą także leki zawierające gemcytabinę we wskazaniu: nowotwory u pacjentów z nawrotem choroby po standardowej chemioterapii. Gemcytabina jest stosowana w różnych połączeniach terapeutycznych w leczeniu nawrotowych i opornych chłoniaków zarówno ziarniczych, jak i nieziarniczych.

Zwiększy się także dostępność do leczenia chorób już finansowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii: zmianie ulegnie opis programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”. Refundacją objęte zostaną także kolejne leki zawierające substancje czynne idarubicynę oraz temozolamid.

Projekt obwieszczenia jest dostępny pod poniższym adresem:

www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ampms=&ampml=pl&ampmi=&ampmx=0&ampmt=&ampmy=&ampma=032507

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 20 sierpnia 2013 r.

\
Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.