W ostatnim czasie wydawnictwo pozyskało i dołączyło do swoich produktów ponad 30 tysięcy orzeczeń sądów rejonowych oraz ponad 70 tysięcy orzeczeń sądów okręgowych, w tym blisko dwa tysiące orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Wśród dołączonych do programu orzeczeń wiele dotyczy nowych regulacji prawnych takich jak ustawa o prawach konsumenta, o kredycie konsumenckim, o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, o listach zastawnych i bankach hipotecznych, ustawa prawo restrukturyzacyjne – w tym zakresie dodane orzeczenia na chwilę obecną stanowią większość dorobku orzeczniczego. 

Obecnie baza orzeczeń będzie stale aktualizowana miesięcznie o ponad 3 tysiące orzeczeń sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych publikowanych na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.

Nowe funkcjonalności ułatwiają zbadanie sposobu argumentacji sędziów w danym sądzie czy regionie. Dzięki prezentacji składów orzekających, będzie można poznać rozstrzygnięcie konkretnego sędziego w danej sprawie, a tym samym lepiej przygotować się do prowadzonej przez siebie sprawy. Wzbogacone zostały również relacje pomiędzy orzeczeniami, ułatwiające poruszanie się po dorobku judykatury.

Więcej informacji na www.produkty.lex.pl