Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych tematem posiedzenia Prezydium ZK OZZPiP
\\

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zorganizował spotkanie Prezydium w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych oraz manifestacji FZZ i OPZZ.

W dniach 13-14 listopada 2012 roku w biurze siedziby Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie odbyło się dwudniowe posiedzenie Prezydium Związku.

Po omówieniu spraw bieżących, Prezydium dokonało analizy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami i na podstawie nadesłanych uwag opracowało opinię.

14 listopada br. od 10.00-13.00 w ramach akcji solidarnościowej z europejskim ruchem związkowym, członkowie Prezydium ZK OZZPiP przed budynkiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, uczestniczyli w manifestacji FZZ i OPZZ, która jest odpowiedzią na apel władz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na rzecz wsparcia polityki EKZZ określonej w Kontrakcie Socjalnym dla Europy. W tym samym czasie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbywała się konferencja z okazji jubileuszu X-lecia WKDS.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.ozzpip.com.pl, stan z dnia 15 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 15 listopada 2012 r.