Jeśli normy wdrożone podlegają stałej aktualizacji, można zakładać, że istnieje compliance pomiędzy praktykami w szpitalu a wymogami. Wewnątrz organizacji trzeba jeszcze wdrożyć system kontroli wewnętrznej, najlepiej działający w sposób automatyczny a nie incydentalny lub "ręcznie sterowany"- wyjaśnia Piotr Dębicki, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Każdy pracownik powinien miał świadomość nieuchronności oceny jego pracy. Jeśli jeszcze przekłada się to na wynagrodzenie, to efekt z pewnością będzie bardzo dobry.

GRC to szeroki temat, w różnym zakresie realizowany w szpitalach. Podstawą do dyskusji na ten temat jest posiadanie wdrożonych standardów w różnych zakresach działalności placówki. W sukurs przychodzą tu opracowane normy, z których najważniejsze są standardy niezbędne do uzyskania akredytacji jakości ministra zdrowia (CMJ w Krakowie). Dodatkowo w szpitalu konieczne jest wdrożenie standardów ISO 9001 (zarządzanie jakością), OHSAS 18001 (zarządzanie bhp, odpowiednik PN 18001), ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji) i ewentualnie HACCP (bezpieczeństwo żywienia). Posiadając takie normy, można zakładać, że procesy w firmie są zorganizowane zgodnie z prawem. Oczywiście, w każdej organizacji zasady muszą zostać zaadaptowane do konkretnych warunków miejscowych.

 Dodatkową kwestią jest nałożenie na powyższe "warunki brzegowe" celów i priorytetów, jakie stawia sobie zarząd szpitala, bo - wbrew pozorom - mogą one być bardzo rozbieżne w zależności od rodzaju szpitala, formy własnościowej, stylu zarządzania itd.

Ogromną pomocą we wszystkich powyższych działaniach jest sprawny system informatyczny w części białej i szarej, pozwalający wykorzystywać rozwiązania BI (business inteligence), czyli nakładki zarządcze z predefiniowanymi raportami standardowymi, wprowadzonymi wartościami krytycznymi istotnych dla zarządu parametrów oraz możliwością łatwego łączenia różnych danych i badania zależności między nimi. Do powiązania efektywności uzyskiwania celów wyznaczanych przez zarząd z wynagrodzeniem może posłużyć na przykład zrównoważona karta wyników (balanced scorecard), stosowana w niektórych firmach sektora ochrony zdrowia.

Wszystkie powyższe rozwiązania mogą prowadzić do uzyskania sprawnego działania szpitala w zakresie jakości leczenia, bezpieczeństwa chorych i pracowników, bezpieczeństwa finansowego, unikania ryzyka etc. Natomiast wszystkie mają wspólną "wadę" - są kosztowne we wdrożeniu i stosowaniu, wymagają dużych nakładów dodatkowej pracy, pokonania inercji pracowników, przekonanych o sile dotychczasowych rozwiązań. Niezbędne zatem jest ciągła i skuteczna determinacja top managementu szpitala, aby takie rozwiązania wdrażać i uznawać za ważne.

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. wdrożono ISO 9001, HACCP, obecnie toczy się audyt certyfikacyjny ISO 14001 i OHSAS 18001, zaś w połowie maja 2015 roku szpital przejdzie audyt certyfikacjny CMJ. Mam nadzieję, że zakładane cele zostaną osiągnięte. Równolegle spółka rozwija system informatyczny, wybudowano 2 supernowoczesne serwerownie, zduplikowano sieci światłowodowe, zakupiono kilkaset dodatkowych komputerów oraz wykonano upgrade i poszerzenie oprogramowania części białej i szarej. Działa ponad 20 zespołów oceniających różne aspekty działalności szpitala. W trybie ciągłym prowadzone są kontrole wewnętrzne (epidemiologiczne, bhp, itd.) oraz kontrole zewnętrznych organów uprawnionych. W 2014 roku sformalizowanych kontroli w szpitalu było około 150.

Magdalena Okoniewska