NIPIP: rekomendacje polskich ekspertów ws. szczepień przeciw grypie 2012/2013
\\

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przedstawia rekomendacje polskich ekspertów w sprawie szczepień przeciw grypie na sezon epidemiczny 2012/2013, z ogromną prośbą o ich jak najszersze upowszechnienie w środowisku medycznym.

W czerwcu br. z inicjatywy Krajowego Ośrodka ds. Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej zawiązała się Grupa Robocza ds. Grypy, której celem jest wypracowanie w dłuższej perspektywie czasowej Narodowej Strategii Zwalczania Grypy.

11 czerwca br. w Warszawie odbyła się debata ekspercka FLU FORUM, podczas której uczestnicy zapoznali się z diagnozą sytuacji w Polsce przygotowaną przez firmę doradczą Ernst &amp Young, a następnie przedyskutowali projekt Narodowej Strategii Zwalczania Grypy, który obejmuje zarządzanie programem szczepień, edukację i zaangażowanie personelu medycznego, skuteczną kampanię informacyjną skierowaną do społeczeństwa oraz poprawienie dostępu do szczepień.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, w imieniu Grupy Roboczej ds. Grypy, przedstawia rekomendacje polskich ekspertów w sprawie szczepień przeciw grypie na sezon epidemiczny 2012/2013, w celu jak najszerszego ich upowszechnienia w środowisku medycznym.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.izbapiel.org.pl, stan z dnia 3 października 2012 r.

\
Data publikacji: 3 października 2012 r.