"Brak jasnych zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych, brak szybkiej odpowiedzi na zgłaszane przez świadczeniodawców w tym zakresie wątpliwości są głównymi przyczynami sytuacji, w których pacjent może być odsyłany między świadczeniodawcami. Postanowienia Kodeksu Etyki Lekarskiej kształtujące postawy etyczne nie mogą zastąpić postanowień dotyczących wzajemnych relacji świadczeniodawców i płatnika w zakresie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" - czytamy w liście Prezesa NRL.

Zadaniem prezesa NRL to po stronie NFZ leży zapewnienie takich warunków realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które uniemożliwiałyby odsyłanie pacjentów pomiędzy świadczeniodawcami bez względu na to, czy powodem takiego postępowania jest brak jasnego stanowiska płatnika w sprawach związanych z realizacją umowy.

Źródło: www.nil.org.pl