Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarze powinni się dokształcać, a okręgowe izby lekarskie powinny to odnotowywać. Naczelna Rada Lekarska wyjaśnia, że brak informacji w rejestrze nie oznacza, że lekarze się nie dokształcają. Niektórzy nie zgłaszają bowiem izbom tego faktu. Wielu lekarzy się jednak nie dokształca, ponieważ musieliby za to płacić z własnej kieszeni.

Czytaj: SN: kara dla lekarza za niestaranność >>>

Obowiązek dokształcania się lekarzy mogliby egzekwować dyrektorzy placówek, tym bardziej, że gdy pacjent wystąpi o odszkodowanie za błąd jako argument może wykorzystać fakt, że lekarz nie posiadał najnowszej wiedzy. 

Cały artykuł www.rp.pl