Warunkiem ich posiadania i stosowania w izbach jest uzyskanie zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 13 kwietnia 2015 rokuzmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. poz. 571) uzupełnia katalog uprawnionych podmiotów, które mogą posiadać i stosować w celach medycznych produkty lecznicze zawierające środki odurzające grup I-N, II-N, III-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P o izby wytrzeźwień oraz placówki utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wykonywania zadań izby wytrzeźwień lub placówki, którym jednostka samorządu terytorialnego zleciła wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.

Czytaj: Recepty na leki psychotropowe ważne przez miesiąc >>>

Dotychczas do podmiotów uprawnionych zaliczano:

1) armatorów lub reprezentujących ich kapitanów morskich statków handlowych, z wyjątkiem statków uprawiających wyłącznie żeglugę portową, przybrzeżną i na wodach osłoniętych, oraz armatorów lub reprezentujących ich kapitanów morskich statków używanych tylko do celów naukowo-badawczych;

2) przewoźników lotniczych.