Dnia 11 stycznia 2012 r. sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrywała rządowy projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Niestety, „projekt przesłany przez Rząd do Sejmu nie zawierał żadnych zmian korzystnych dla aptekarzy i pacjentów, pomimo wcześniejszych ustaleń przedstawicieli samorządu aptekarskiego z Ministrem Zdrowia w tej sprawie”. Przyjęte przez posłów zmiany uwzględniają wyłącznie żądania i oczekiwania środowiska lekarskiego, natomiast analogiczne propozycje, dotyczące między innymi niekarania aptek za realizację błędnie wystawionych przez lekarzy recept w okresie wprowadzania w życie ustawy refundacyjnej po 1 stycznia 2012 r. i trybu odwoławczego od decyzji pokontrolnych urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia, zostały przez Komisję Zdrowia odrzucone. Postulat dotyczący wydania przez aptekę leku zamiennego (art. 44 ustawy o refundacji leków) również nie został zaakceptowany.
W związku z tym NIA apeluje do aptekarzy, by realizowali recepty ściśle według przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich. Tak więc nie powinny być realizowane recepty z jakimikolwiek błędami formalnymi czy dodatkowymi znakami, takimi jak przystawiana przez lekarzy pieczątka „Refundacja do decyzji NFZ”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.nia.org.pl, stan z dnia 12 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 13 stycznia 2012 r.