NFZ zmienia przepisy dotyczące zawierania i realizacji umów leczenia szpitalnego
\\

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat w sprawie projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

W celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia projekty zarządzeń Prezesa NFZ, zmieniające zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Wprowadzone zmiany w znacznej części dotyczą dostosowania przepisów zarządzenia do przepisów prawnych, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.) oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), wraz z aktami wydanymi na jej podstawie.

Uwagi można nadsyłać do 22 listopada 2012 roku na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 14 listopada 2012 r.