Dane w wyszukiwarce pochodzą z placówek, które przesłały je do NFZ, informując o zerowej liczbie pacjentów oczekujących i zerowym czasie oczekiwania. Oznacza to, że w dniu oceny kolejki dokonanej przez placówkę, która sprawozdała informację, żaden pacjent nie oczekiwał na świadczenie i kolejni pacjenci mogą być przyjmowani na bieżąco.

Prezentowane dane dotyczą list prowadzonych dla pacjentów zakwalifikowanych do kategorii medycznej „przypadek stabilny" oraz pochodzą z ostatniego miesiąca sprawozdawczego. Świadczeniodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami mają obowiązek przekazywać aktualne dane raz w miesiącu, do 10-go dnia następnego miesiąca, ze stanem na ostatni dzień miesiąca poprzedniego.

NFZ informuje na swojej stronie, że pacjenci, którzy uzyskają we wskazanych placówkach medycznych informację o konieczności długiego oczekiwania na świadczenie mimo przekazanej przez świadczeniodawcę i umieszczonej na stronie Funduszu informacji o braku kolejek, mogą złożyć skargę w formie pisemnej do Działu Skarg i Wniosków Oddziału.