System EZD na zasadach niekomercyjnych jest wdrażany przez białostocki urząd w administracji rządowej RP. Narodowy Fundusz Zdrowia jest kolejnym, dużym partnerem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wdroży jednolity system stanowiący własność Skarbu Państwa.

Pilotażowe wdrożenie odbyło się już w podlaskim oddziale wojewódzkim NFZ, a kolejne rozpoczęły się w oddziałach wojewódzkich Funduszu w Olsztynie i w Zielonej Górze. Po tych doświadczeniach, Centrala NFZ zdecydowała się objąć systemem EZD PUW cały Fundusz, a podpisanie porozumienia - rozpoczyna ten proces. 

Obecnie z jednolitego systemu rozwijanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki korzysta już ponad 200 urzędów w całym kraju, a drugie tyle, jest w trakcie wdrożenia. Jak informuje PUW o swoim projekcie, jest to niekomercyjne przedsięwzięcie, którego siłą jest współpraca wielu urzędów o różnej specyfice i zasięgu działania, wspólne rozwiązywanie problemów i dążenie do usprawnienia funkcjonowania polskiej administracji przy pomocy nowoczesnych narzędzi. 

Informacje na temat przedsięwzięcia PUW oraz aktualną listę partnerów można znaleźć na stronie: http://ezd.gov.pl

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl