Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował w poniedziałek dane z pierwszego roku obowiązywania ustawy refundacyjnej. W ubiegłym roku współczynnik odpłatności pacjentów za leki refundowane spadł o 0,3 proc. i wyniósł 33,06 proc. Na listę leków refundowanych trafiło 620 nowych pozycji.

W 2012 r. spadła kwota refundacji leków stosowanych w chorobach układu nerwowego, w chorobach układu oddechowego, w chorobach układu pokarmowego i metabolizmu oraz odżywek dla dzieci, pasków diagnostycznych. Jak podkreślił Fundusz, spadek ten wynika przede wszystkim z obniżenia cen leków, a co za tym idzie - limitów cenowych.

Wzrosła natomiast liczba pacjentów korzystających z chemioterapii niestandardowej - z ponad 105,8 tys. w 2011 do ponad 109,7 tys. w 2012 r. Jednocześnie udało się obniżyć koszt tych świadczeń.

W 2012 r. zwiększono też liczbę programów terapeutycznych i lekowych do 44 (w 2011 r. było ich 37). W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 56 tys. pacjentów; w 2011 r. - prawie 51 tys. Najwięcej środków przeznaczanych jest na programy: leczenie raka piersi, leczenie przewlekłej białaczki szpikowej, leczenie stwardnienia rozsianego, leczenie przewlekłego zapalenie wątroby typu C, leczenie raka nerki.

Ustawa refundacyjna weszła w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadziła m.in. urzędowe ceny i marże leków refundowanych. W 2012 r. marża wynosiła 7 proc., w 2013 - wynosi 6 proc. urzędowej ceny zbytu, od 2014 r. urzędowa marża ma wynosić 5 proc. Ustawa wprowadziła też zakaz promocji i reklamy aptek oraz stosowania zachęt, czyli np. przekazywania przez firmy farmaceutyczne darmowych leków dla szpitali. Zgodnie z ustawą, lista leków refundowanych jest aktualizowana co dwa miesiące.