Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 1 lipca 2015 roku sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń udzielonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego powinno odbywać się ze wskazaniem kodu trybu przyjęcia: „14” i „11” z podaniem kodu tytułu uprawnienia dodatkowego „32aDILO”.

Kod „14" dotyczy przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (osoba, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), a kod „11” - przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (osoba, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku pobytu w oddziale szpitalnym).

Jest to związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1447 z późn. zm.).

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że traci ważność Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 roku z 23 marca 2015 roku.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 29 czerwca 2015 r.