Wymóg posiadania rejestratora został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248). Fundusz przypomina, że rejestracja rozmów telefonicznych związanych z procesem udzielania świadczeń powinna odbywać się dla każdego numeru, pod którym odbierane są rozmowy u świadczeniodawcy.

Źródło: www.nfz.gov.pl