Zmiany w stosunku do dotychczasowych przepisów dotyczą  między innymi możliwości otwierania i prowadzenia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez specjalistów w dziedzinie pediatrii i chorób wewnętrznych oraz zasad dokonywania wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Inną zmianą jest umożliwienie pacjentom złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy tak, aby deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę, czy położną. Dodatkowo, zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy, zwiększa się możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej z dwóch do trzech razy w ciągu roku kalendarzowego.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu przesyłać do dnia 10 czerwca 2014 roku.

Z projektem można się zapoznać na stronie NFZ.