Do czasu przeprowadzenia procedury konkursowej obowiązki dyrektora będzie pełnił Jacek Roleder, dotychczas sprawujący funkcję dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Adam Twarowski został powołany na stanowisko dyrektora Mazowieckiego Oddziału Funduszu 29 października 2012 roku przez ówczesną prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz.