Na 63 563 365 tys. zł szacowane są przychody uzyskane ze składek płaconych do ZUS, natomiast 3 288 464 tys. zł  - ze składek płaconych na rzecz KRUS.


Koszty świadczeń opieki zdrowotnej mają wynieść w 2015 roku 65 061 789 tys. zł. Najwięcej środków będzie przeznaczonych na leczenie szpitalne – 28 441 093 tys. zł. Na podstawową opiekę zdrowotną będzie przeznaczone 7 778 611 tys. zł, a na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 5 281 581 tys. zł.

Na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych NFZ planuje przeznaczyć 7 744 628 tys. zł.

Rezerwa przeznaczona na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych wyniesie 3 830 493 tys. zł.

Plan Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok został zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów 31 lipca 2014 roku.

Pozytywną opinię na temat planu wyraziła sejmowa komisja zdrowia. Czytaj o tym więcej:
Plan finansowy NFZ na rok 2015: pozytywna opinia sejmowej komisji zdrowia >>>

Natomiast Rada NFZ uznała, że plan finansowy Funduszu na rok 2015 nie jest zgodny w planowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia.

Więcej na ten temat:
Rada NFZ: plan Funduszu na rok 2015 nie realizuje deklarowanych zmian >>>