Wyniki preselekcji, w tym lista świadczeniodawców, którzy spełnili warunki preselekcji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia dotyczącego pilotażu. W załączniku znajduje się lista 713 jednostek ze wszystkich województw. Są wśród nich szpitale i przychodnie, zarówno publiczne jak i prywatne.

Świadczeniodawcy, którzy spełnili warunki preselekcji, zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Centralę NFZ.

NFZ podkreśla, że udział w preselekcji nie stanowił naboru do realizacji pilotażu POZ PLUS.

Nabór świadczeniodawców do zawarcia umów na realizację pilotażu POZ PLUS zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach wskazanych przez prezesa NFZ.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: www.nfz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]