W czasie sesji zostały przedstawione kierunki zmian, które mają na celu zwiększenie roli jakości w ocenie ofert świadczeniodawców. Zaproponowane rozwiązania zostały opracowane przez Zespół.

Wskazano m.in. parametry, jakie NFZ zastosuje już w przyszłym roku, opierające się na danych weryfikowalnych i mierzalnych, polegające na doprecyzowaniu kryterium certyfikatów jakości ISO, podniesieniu rangi certyfikatów akredytacyjnych Ministra Zdrowia, wprowadzeniu kryteriów oceniających szpitalną politykę antybiotykową i politykę kontroli zakażeń szpitalnych.

Zobacz prezentację zespołu ds. ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert dostępna pod poniższym adresem>>>

Źródło: www.nfz.gov.pl