NFZ: Objęcie refundacją leków z zakresu chemioterapii i programów lekowych
\\

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informację na temat decyzji administracyjnych dotyczących objęcia refundacją leków z zakresu chemioterapii i programów lekowych.

Do Centrali NFZ napływają zapytania dotyczące przekazanych 19 marca br. kopii decyzji administracyjnych Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leków stosowanych w chemioterapii oraz (czterech) programach lekowych.

W związku z tym NFZ informuje, że decyzje administracyjne nie są podstawą do wydania przez Prezesa NFZ zarządzenia, jak również ogłoszenia i przeprowadzenia postępowań konkursowych. Taką podstawą może być, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dopiero obwieszczenie Ministra Zdrowia.

Ponadto w przekazanych dokumentach stwierdzono błędy merytoryczne – nieprawidłowości i braki, oraz formalne – brak potwierdzenia za zgodność. Jako że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest upoważniony do ich weryfikacji, odesłano je do Ministerstwa Zdrowia w celu ich zweryfikowania.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2012 r.

\
Data publikacji: 28 marca 2012 r.