NFZ o bilansach zdrowia dzieci
\\

Przeprowadzona przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia analiza udzielonych porad patronażowych oraz wykonanych badań bilansowych dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej wykazała zbyt małą liczbę takich porad i badań oraz niepokojącą w tym względzie tendencję.

Według informacji przedstawionych przez NFZ, w 2012 r. w ramach POZ powinno być udzielonych ponad 4,5 mln porad patronażowych i badań bilansowych dzieci, w rzeczywistości zaś lekarze zrealizowali u małych pacjentów jedynie 1,2 mln badań. W związku z tym NFZ postawiło sobie w najbliższym czasie za cel poprawę jakości oraz zwiększenie liczby badań bilansowych i porad patronażowych realizowanych w ramach POZ oraz podkreślenie wagi bilansu poprzez dodatkowe wynagrodzenie. Fundusz planuje wprowadzenie większego zakresu finansowania "mieszanego" dla porady patronażowej i bilansu zdrowia realizowanego przez lekarza POZ, wizyt patronażowych pielęgniarki POZ w 3, 4, i 9 miesiącu życia dziecka i zwiększenie wynagrodzenia dla położnych.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 17 września 2013 r.

\
Data publikacji: 17 września 2013 r.