Projekt zarządzenia określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy o udzielanie świadczeń w tym zakresie, oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie ich zawarcia.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 31 października 2013 r., na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl


Źródło: www.nfz.gov.pl